Kielce przeciwko islamizacji Polski

Kielce przeciwko islamizacji Polski

Kielce to kolejne miasto, które dołącza do protestów przeciwko islamizacji Polski organizowanych na terenie całego kraju w wielu mniejszych i większych miastach.

W niedzielę w Kielcach odbył się marsz zorganizowany przez środowiska narodowe „Kielce przeciwko islamizacji Polski”. Uczestniczyło w nim ponad tysiąc osób z całego województwa świętokrzyskiego. Gościem honorowym marszu był Marian Kowalski.

Organizatorem marszu była Brygady Świętokrzyskiej Obozu Narodowo Radykalnego. Uczestniczyli w nim również działacze i sympatycy partii KORWiN, liczne środowiska patriotyczne m.in grupy rekonstrukcyjne i paramilitarne, a także liczna ekipa kibiców klubu Korona Kielce

Protest jest związany ze sprzeciwem wobec polityki imigracyjnej polskojęzycznego rządu i eurokołchozu, które w sposób arogancki i butny zgadzają się na przyjmowanie z góry narzuconej liczby nielegalnych imigrantów do Polski, i nie biorą pod uwagę nastrojów i przekonań zdecydowanej większości Polaków

Rząd Ewy Kopacz pluje w twarz wszystkim Rodakom zdradzając nasz interes narodowy i działając na korzyść Niemiec. Ponadto sprzeniewierzył się ustaleniom Grupy Wyszehradzkiej, doprowadzając de facto do jej rozbicia. – są to główne przyczyny protestów, zapewne nie jedyne.

„Kościoły, o Panie, zmienią na meczety i Koran śpiewać będą tam, gdzieśmy dotychczas Ewangelię śpiewali. Pogrążyłeś nas, Panie, odwróciłeś od nas oblicze Twoje i w moc sprosnemu Turczynowi nas podałeś. Niezbadane Twoje wyroki, lecz kto, o Panie, teraz opór mu stawi? Jakie wojska na kresach wojować go będą?”

Pan Wołodyjowski
Rozdział 56
Henryk Sienkiewicz

Kielce przeciwko islamizacji Polski-1 Kielce przeciwko islamizacji Polski-2 Kielce przeciwko islamizacji Polski-3 Kielce przeciwko islamizacji Polski-4 Kielce przeciwko islamizacji Polski-5 Kielce przeciwko islamizacji Polski-6 Kielce przeciwko islamizacji Polski-7Kielce przeciwko islamizacji Polski-8 Kielce przeciwko islamizacji Polski-9 Kielce przeciwko islamizacji Polski-10 Kielce przeciwko islamizacji Polski-11 Kielce przeciwko islamizacji Polski-12 Kielce przeciwko islamizacji Polski-13 Kielce przeciwko islamizacji Polski-14Kielce przeciwko islamizacji Polski-15 Kielce przeciwko islamizacji Polski-16 Kielce przeciwko islamizacji Polski-17 Kielce przeciwko islamizacji Polski-18 Kielce przeciwko islamizacji Polski-19 Kielce przeciwko islamizacji Polski-20 Kielce przeciwko islamizacji Polski-21Kielce przeciwko islamizacji Polski-22 Kielce przeciwko islamizacji Polski-23 Kielce przeciwko islamizacji Polski-24 Kielce przeciwko islamizacji Polski-25 Kielce przeciwko islamizacji Polski-26 Kielce przeciwko islamizacji Polski-27 Kielce przeciwko islamizacji Polski-28Kielce przeciwko islamizacji Polski-29 Kielce przeciwko islamizacji Polski-30 Kielce przeciwko islamizacji Polski-31 Kielce przeciwko islamizacji Polski-32 Kielce przeciwko islamizacji Polski-33 Kielce przeciwko islamizacji Polski-34 Kielce przeciwko islamizacji Polski-35Kielce przeciwko islamizacji Polski-36 Kielce przeciwko islamizacji Polski-37 Kielce przeciwko islamizacji Polski-38 Kielce przeciwko islamizacji Polski-39 Kielce przeciwko islamizacji Polski-40 Kielce przeciwko islamizacji Polski-41 Kielce przeciwko islamizacji Polski-42Kielce przeciwko islamizacji Polski-43 Kielce przeciwko islamizacji Polski-44 Kielce przeciwko islamizacji Polski-45 Kielce przeciwko islamizacji Polski-46 Kielce przeciwko islamizacji Polski-47 Kielce przeciwko islamizacji Polski-48 Kielce przeciwko islamizacji Polski-49Kielce przeciwko islamizacji Polski-50 Kielce przeciwko islamizacji Polski-51 Kielce przeciwko islamizacji Polski-52 Kielce przeciwko islamizacji Polski-53 Kielce przeciwko islamizacji Polski-54 Kielce przeciwko islamizacji Polski-55 Kielce przeciwko islamizacji Polski-56Kielce przeciwko islamizacji Polski-57 Kielce przeciwko islamizacji Polski-58 Kielce przeciwko islamizacji Polski-59 Kielce przeciwko islamizacji Polski-60 Kielce przeciwko islamizacji Polski-61 Kielce przeciwko islamizacji Polski-62 Kielce przeciwko islamizacji Polski-63Kielce przeciwko islamizacji Polski-64 Kielce przeciwko islamizacji Polski-65 Kielce przeciwko islamizacji Polski-66 Kielce przeciwko islamizacji Polski-67 Kielce przeciwko islamizacji Polski-68 Kielce przeciwko islamizacji Polski-69 Kielce przeciwko islamizacji Polski-70Kielce przeciwko islamizacji Polski-71 Kielce przeciwko islamizacji Polski-72 Kielce przeciwko islamizacji Polski-73 Kielce przeciwko islamizacji Polski-74 Kielce przeciwko islamizacji Polski-75 Kielce przeciwko islamizacji Polski-76 Kielce przeciwko islamizacji Polski-77Kielce przeciwko islamizacji Polski-78 Kielce przeciwko islamizacji Polski-79 Kielce przeciwko islamizacji Polski-80 Kielce przeciwko islamizacji Polski-81 Kielce przeciwko islamizacji Polski-82