Ulica Stanisława Grabdy już wkrótce ?

Ulica Stanisława Grabdy już wkrótce ?

Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli pierwszy w tej kadencji projekt. Ma on doprowadzić do oczyszczenia polskiej przestrzeni z wszelkiej maści „towarzyszów”.  Jak informuje „Gazeta Polska Codziennie”, o nieważności nadania nazwy będzie decydował wojewoda. Jego decyzja musi zostać poprzedzona opinią Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.Wnioskodawcy chcą, by trudności dla mieszkańców i przedsiębiorców korzystających z infrastruktury rozlokowanej na zmienianej ulicy, były jak najmniejsze. Postępowanie przed sądami, czy też zmiany w księgach wieczystych będą, w myśl ustawy, wolne od opłat.Zmiany obejmą nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic, mostów i placów.

Chociaż projekt był złożony w poprzedniej kadencji, jego wprowadzenie blokowała koalicja PO-PSL.

Wniosek w sprawie zmiany nazwy ulicy Połowniaka, która na kieleckim osiedlu Pod Dalnią funkcjonuje od 1988 roku, trafił do ratusza trafiła w czerwcu tego roku. W uzasadnieniu napisano m.in., że Henryk Połowniak, ps. Zygmunt, w styczniu 1945 roku został przydzielony do służby w UB i był zastępcą szefa wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach. „Jako osoba będąca w kadrze kierowniczej systemu represji nie powinna być honorowana nazwą ulicy, tym bardziej, że stanowić to będzie naruszenie przepisów prawa mówiących o konieczności usuwania z przestrzeni publicznej pamiątek związanych z totalitaryzmem sowieckim w Polsce po II wojnie światowej” – zaznaczyli autorzy pisma. Dotąd funkcjonująca w Kielcach ulica Armii Ludowej zmieniła nazwę na ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Więc czekamy ….

Źródło: „Gazeta Polska Codziennie”

 

Spotkanie z Ryszardem Janiszewskim

Spotkanie z Ryszardem Janiszewskim

Pan Janiszewski to potomek działaczy Stronnictwa Narodowego. Dawne mieszkanie jego rodziny, znajdujące się przy ul. Ewangelickiej było przed II wojną światową siedzibą SN. Zgromadzeni słuchacze dowiedzieli się wiele o historii działalności narodowej w Kielcach, a także o czasach okupacji i PRL. Szczególnie interesujące było opowiadanie o pogromie żydowskim z 1946 r. Na koniec można było obejrzeć pamiątki z czasów stanu wojennego.

(więcej…)