Członkowie i sympatycy Związku Żołnierzy NSZ od 25 lat pielgrzymują do pierwszej Polsce kaplicy poświęconej Narodowym Siłom Zbrojnym, która znajduje się w Golgocie – Martyrolorium Narodu Polskiego. Nasza grupa godnie reprezentowała się na tej uroczystości ze Sztandarem ZŻ NSZ.

{"file":"/kałków 2019","place":"user:773"}

Read More