Po Mszy Świętej o godz. 19.00 wyruszył ulicami Kielc milczący marsz pamięci ofiar ludobójstwa kierując się na na Cmentarz Partyzancki i Pomnik Katyński,  Członkowie naszej grupy uczestniczyli w tych uroczystościach wraz z członkami partii Wolność, Ruch Narodowy, Kieleckich Patriotów, Obozu Narodowo Radykalnego, NSZZ Solidarność.

{"file":"/wolyn2019","place":"user:773"}

Read More