Kapitan Jan Skwark, pseudonim Szary, otrzymał pośmiertny awans na stopnień majora. Uroczystości odbyły się na cmentarzu w Janinie.

Jan Skwark był dowódcą Batalionu Buskiego Narodowych Sił Zbrojnych. Walczył z bandytami, którzy pod pretekstem działalności partyzanckiej grabili i mordowali mieszkańców powiatu buskiego.

{"file":"/janina2019","place":"user:773"}

Read More