b2ap3_thumbnail_P1210833.JPGChmielnik znana jest już z zapisów XIII-owiecznych. W pobliżu w 1241 roku Tatarzy pokonali wojska Polskie, zaś w 1295 jako najeźdźcy pojawili się tu Litwini. Rok później przy próbie powtórnego najazdu pod Chmielnikiem zostali zatrzymani. W połowie następnego wieku stanął w Chmielniku drewniany kościół pw. św. Trójcy. Stał on jeszcze w roku 1440 o czym donosił Jan Długosz.

Read More

Na początku wieku XVI wybudowano na jego miejscu kościół murowany. Dlaczego? Źródła milczą. Ale pewnie drewniany budynek uległ zniszczeniu.d połowy XVI wieku historia odwraca się od świątyni. Najpierw w 1552 roku protestanci „profanują” kościół na polecenie Jana Oleśnickiego – właściciela Chmielnika. Przez wiele lat miał służyć ich celom. Ale czy nadal jako kościół? Źródła znów milczą.
Przed 1580 roku lokowano miasto Chmielnik. Ale nie w miejscu osady o tej nazwie, tylko obok. Osada z kościołem św. Trójcy otrzymuje nazwę Przededworze. W rozwijającym się szybko Chmielniku odbywają się synody kalwińskie. Miasto jest dużym ośrodkiem reformacyjnym.
W połowie XVII wieku przeprowadzono remont kościoła w Przededworze. Podczas prac remontowych wykonano nowy ołtarz. Nie ruszano jednak murów. Ich zły stan pod koniec XVIII wieku wpłynął na decyzję o rozbiórce. W tym czasie, w Chmielniku już stoi nowy kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (od 1742 roku). Z rozbiórki kościoła pw. św. Trójcy wyłączono prezbiterium, w nim pozostał barokowy ołtarz i drewniany chór. Pod koniec XIX wieku przeprowadzono kolejny remont ratujący prezbiterium (będące teraz samodzielnym budynkiem) przed zniszczeniem.Obecnie kościół św. Trójcy znów jest w Chmielniku. Miasto się rozrosło wchłaniając Podedworze, a kościół zanim wrócił do Chmielnika zmalał. .http://trobal.pulawy.pl/node/230

b2ap3_thumbnail_P1210835.JPGb2ap3_thumbnail_P1210837.JPGb2ap3_thumbnail_P1210838.JPGb2ap3_thumbnail_P1210843.JPGb2ap3_thumbnail_P1210844.JPGb2ap3_thumbnail_P1210846.JPGb2ap3_thumbnail_P1210848.JPGb2ap3_thumbnail_P1210848.JPGOsada b2ap3_thumbnail_P1210850.JPG