b2ap3_thumbnail_12900252_939113236195555_2099925598_n.jpgW Wielką Sobotę członkowie GRH im. por. Stanisława Grabdy ps. Bem odwiedzili miejsca pamięci w powiecie koneckim, aby oddać hołd poległym, pomodlić się oraz zapalić znicze.

Pierwszym miejscem które odwiedziliśmy była miejscowość Zychy, gdzie stoi pomnik upamiętniający postój mjr ,,Hubala”. W gajówce w Zychach wydał m.in. rozkaz o utworzeniu oddziałów kadrowych, instrukcję dla dowódców ośrodków bojowych, plan organizacyjny powołania Okręgu Bojowego Kielce i inne znaczące dokumenty wojskowe. Właśnie owe dokumenty były podstawą do powołania Ośrodków Bojowych w Radoszycach, Lipie i Dziadku. Następnie skierowaliśmy się do Rudy Malenieckiej, gdzie zatrzymali się przy pomniku poświęconym Żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza I batalionu 163 pp, którzy stoczyli bitwę 6 IX 1939 roku nad rzeką Czarną w Rudzie Malenieckiej z przeważającymi siłami wojsk niemieckich. Kolejnym miejscem które odwiedzili był cmentarz parafialny w Fałkowie na którym spoczywają żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Las I .W Wielki Piątek 13 IV 1944 roku w Rudzisku koło Fałkowa oddział ten został zaskoczony przez Niemców. Zginęło 11 partyzantów, wśród nich strz. Jan Adam Firkowski ps. Jurek, brat Stefanii Firkowskiej ps. Feluś. Na zakończenie udaliśmy się do uroczyska leśnego zwanego Ormanichą (leżącego niedaleko wsi Szkucin na granicy gmin Ruda Maleniecka i Fałków). W tym miejscu 21 IV 1863 oddział złożony z około 400 powstańców pod dowództwem majora Hipolita Zawadzkiego stoczył bitwę z wojskami carskimi. Tuż obok mogiły powstańców rośnie stary dąb przez miejscowych nazywany dębem śmierci. Ustne przekazy podają, że na nieistniejącym już konarze Moskale wieszali schwytanych powstańców z 1863 roku.

Read More

 

b2ap3_thumbnail_12894534_939114112862134_1590713470_o.jpgb2ap3_thumbnail_12903490_939113852862160_62679635_o.jpgb2ap3_thumbnail_12874649_939113729528839_1052690522_o.jpgb2ap3_thumbnail_12894480_939113596195519_750176133_o.jpgb2ap3_thumbnail_12914777_939113506195528_1591940140_o.jpgb2ap3_thumbnail_12874423_939113389528873_500082335_o.jpgb2ap3_thumbnail_12900252_939113236195555_2099925598_n_20160326-214114_1.jpg