b2ap3_thumbnail_dziewior.jpgUrodził się w 1910r.
Od lipiec/sierpień 1943r. w oddziale partyzanckim Obwodu Kielce „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
Podczas reorganizacji oddziału 31 października 1943r. przydzielony do drużyny Edwarda Skrobota „Wierny”. 
W styczniu 1944r., pod pseudonimem „Skazaniec”, związuje się z NSZ
W Kielcach związany z patrolem NSZ Zygmunta Gajdy „Krzemień”. 


15 czerwca 1944r. bierze udział w ewakuacji ppor. cichociemnego Kazimierza Smolaka „Nurek” (ranny podczas zamachu na Franciszka Wittka). Podczas ochrony kwatery na którą przewieziono „Nurka” stoi na warcie. Ranny podczas niemieckiego ataku.
Po akcji w szeregach oddziału partyzanckiego AK Pawła Stępnia „Gryf”.
Podczas akcji Burza, wraz z całym oddziałem „Gryfa”, wchodzi w skład 4 kompanii II batalionu 4 ppLeg.
Ponownie ranny, traci nogę.
Zmarł w 1996r.

Opracowanie w toku

 {gmapfp id="17" id="17".... id="17" catid="69" itin="1" zmap="20" wiki="2" hmap="700" }