b2ap3_thumbnail_P1530111a.JPG

Urodziła sie 16 maja 1927 r w Skarżysku Kamienna jako córka Marcelego Krawerendy i Karoliny z domu Siek. po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczęła pracę w fabryce zbrojeniowej. Z pobudek czysto patriotycznych w grudniu 1942 wstąpiła do organizacji NSZ gdzie została zaprzysiężona przez kpt “Wołyniaka” Waleriana Mielczarka i Witolda Szpaltowicza ps” Poniewierski” przyjęła pseudonim “Zota”. Po przeszkoleniu w zakresie działalności konspiracyjnej i sanitarnej została wcielona do II oddziału Komendy Pow. w Starachowicach do dyspozycji szefa oddz II p. Jana Stajno. Od stycznia 1943r do 1944 wykonywała polecenia w/w.W lipcu 1944r. została skierowana do II odz 202 pp Brygady Świętokrzyskiej w brygadzie przebywała do grudnia 1944 a następnie została odkomenderowana do dalszej działalności konspiracyjnej w Kom.Pow.NSZ w Starachowicach i Skarżysku . Z uwagi na niebezpieczeństwo ze strony Urzędu Bezpieczeństwa w marcu 1945 wstąpiła za zgodą szefa oddziału II organizującego się oddziału pod dowództwem “Mścisława” a następnie por “Jaremy” w oddziale przebywała do końca maja 1945 tj. do akcji pod Kotkami. Po wyjściu z oddziału powróciła do pracy konspiracyjnej w Skarżysku a następnie w lipcu 1945 r została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa w Kielcach, po rozprawie przed Wojskowym Sądzie Rejonowym w Kielcach został skazana na 15 lat więzienia a po amnestii karę zmniejszono do 10 lat !0 kwietnia została warunkowo zwolniona w celu śledzenia by ustalić ukrywających się żołnierzy oddziału “Jaremy” Zdając sobie z tego sprawę wyjechała ze Skarżyska i ukrywała sie na terenie Dolnego Śląska 17 marca 1947 roku ujawniła się a w grudniu tegoż roku wyszła za mąż i wyjechała do Lądka Zdrój w 1954 powróciła do Skarżyska i mieszkała na ulicy Skalnej.