Grupa Rekonstrukcji Historycznej

im. por. Stanisława Grabdy ps. Bem