Grupa Rekonstrukcji Historycznej

im. por. Stanisława Grabdy ps. Bem

Filter:      0

Dorynek Aleksander ps. „Roland”

(Groby)
Opis : 

24 V 1925 w Krakowie, syn Stefana i Ireny, kpr. NSZ; od czerwca 1942 podoficer szkoleniowy placówki NSZ Zagnańsk, po utworzeniu Brygady w sierpniu 1944 d-ca drużyny w 5 komp. 202 pp. kpt. „Su-liniczyka': Brygadę opuścił przed jej wymarszem na zachód. Zmarł 30 XII 1985 w Kielcach. Odznaczenia: Krzyż NCZ (pośmiertnie). AP RP, sygn. 520/10. 

      0

Dziewiór Władysław ps. „Skazaniec”

(Groby)
      0

Karkocha Henryk ps. „Igrek”.

(Groby)
Opis : 

Karkocha Henryk pseudonim „Igrek”. Do NSZ wstąpił w lipcu 1943 roku w Wodzisławiu. Był w drużynie dywersyjnej, brał udział w rekwirowaniu masła w mleczarniach przeznaczonego dla wojska niemieckiego. Masło to przeznaczano dla oddziałów partyzanckich NSZ. Drużyna ta paliła w gminach dokumenty związane z obowiązkowymi dostawami kontyngentów dla Niemców. Po każdej akcji schodzili do podziemia. Dnia 10.08.1944 roku zgłosił się do organizującej się Brygady Świętokrzyskiej. Po przeszkoleniu wojskowym skierowany został do 204 pp im. Ziemi Kieleckiej. Brał udział we wszystkich walkach pułku. Służył w trzeciej kompanii kapitana "Żbika". Wykazywał się wielką odwagą w czasie walk i roztropnością. Zmarł 2. 12.2010 pochowany na cmentarzu w Nowinach k. Kielc. 

      0

Kuzia Julian ps. „Orzeł”, „Spotkany”

(Groby)
Opis : 

ur. 27 III 1925 w Kielcach, syn Jana i Stanisławy z Binkowskich, rolnik, ukończył siedmioklasową szkołę powszechną czasie okupacji pracował dorywczo w różnych instytucjach i zajmował się handlem, po ucieczce z transportu na przymusowe roboty do Niemiec latem 1944 wstąpił do oddziału partyzanckiego „Bema”, wraz z którym dołączył do Brygady; od 11 VIII 1944 w 1 komp. 204, w której awansował na st. strz. (11 VIII 1944), po odejściu kompanii „Bema” pozostał w Brygadzie, w listopadzie 1944 przeszedł przeszkolenie z regulaminów i nauki o broni, po reorganizacji z 2 I 1945 w 1 komp. Pułku Świętokrzyskiego, na terenie Czechosłowacji przeszedł dwutygodniowe przeszkolenie specjalne przewidziane dla osób wytypowanych na powrót do kraju (obsługa radiostacji, terenoznawstwo, minerstwo, nauka o broni, zwłaszcza krótkiej); członek grupy skoczków W Stefańskiego „Szczer-by”, zrzuconej do kraju 24/25 III 1945; po rozbiciu grupy przez milicję (zaraz po wylądowaniu) dotarł do domu w Pierzchnicy (paw. Busko) i, jak zeznawał, nie prowadził działalności podziemnej; według UB ujęty 1 V 1945 w zasadzce, gdy zamierzał wstąpić do oddziału partyzanckiego, i skazany przez Sąd Wojskowy Okręgu Warszawskiego 9 XI 1945 na 12 lat więzienia; wyrok odsiadywał m.in. we Wronkach (1950); wolność odzyskał 1 V 1953. W połowie lat 90. mieszkał w Kielcach. Od 2 II 1996 skarbnik kieleckiego Koła nr 2 i od 22 X 1996 członek zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Z7 NSZ. Zmarł 24 V 2007 w Kielcach

 

{gmapfp id="23" id="23".... id="23" catid="69" itin="1" zmap="20" wiki="2" hmap="700" }

 

      0

Lisowski Józef ps. „Okoń”

(Groby)
Opis : 

ur. 18 VI 1920 w Kielcach, syn Antoniego i Kazimiery, brat -± Stanisława Lisowskiego, st. strz.; od lutego 1942 do czerwca 1943 żoł-nierz placówki ZJ-NSZ w Zagnańsku, od czerwca 1943 w oddziale partyzanckim sierż. „Lwa" w rejonie Złotego Potoku, od początku 1944 łącznik pchor.

Jana Golki „Klemensa" (szefa O. VI Komendy Powiatowej NSZ Kielce-Miasto) oraz komórki legalizacyjnej komendy Okręgu V NSZ; od sierpnia do grudnia 1944 5 komp. 202 pp.; w grudniu 1944 odesłany do pracy w placówce NSZ w Tumlinie; wiosną 1945 współpracował z oddziałem partyzanckim por. „Jaremy". W połowie lat 90. mieszkał w Kielcach. Jeden z założycieli Związku Żołnierzy NSZ Okręgu Świętokrzyskiego w Kielcach i od 9 XI 1990 do 4 X 1991 skarbnik jego pierwszego zarządu. Zmarł w Kielcach i został pochowany na cmentarzu kieleckim Białogonie . Odznaczenia: Krzyż NCZ (17 XII 1993). AP RP, sygn. 920/10; „Szczerbiec" 1990, nr 1, s. 4; 1993, nr 6, s. 103; 1996, nr 8, s. 17.

      0

Lisowski Stanisław Marek „Nemo", „Lisowczyk", „Lis''

(Groby)
Opis : 

Ur. 18 VI 1925 w Kielcach, plut. pchor. NSZ, syn Antoniego i Kazimiery z Wichurów, ukończył gimnazjum (mała matura), po wojnie szofer-mechanik; od czerwca 1942 w ZJ, następnie od sierpnia do grudnia 1943 w oddziale partyzanckim AK Marcina Tarchalskiego „Marcina", po odejściu z oddziału członek placówki NSZ Kielce--Północ od grudnia 1943 do czerwca 1944, następnie w 204 pp. NSZ ZK i Brygadzie, do której został przyjęty w stopniu kpr. z cenz. i przydzielony do zwiadu konnego 202 pp., 28 XI 1944 awansowany na kpr. pchor., po 2 I 1945 w Pułku Nadwiślańskim, 16 III 1945 odkomenderowany na przeszkolenie sabotażowo--spadochroniarskie na poligonie niemieckim; wraz z grupą „Sulimczyka" zrzucony 15 IV 1945 do kraju; do czerwca 1945 d-ca drużyny w oddziale Z. Sikorskiego ,Jaremy, po rozbiciu oddziału mieszkał w Kielcach, Gdańsku i Gdyni; aresztowany 3 VIII 1945 w Kielcach i skazany przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Łodzi 16 IV 1946 na podwójną karę śmierci, zamienioną przez Najwyższy Sąd Wojskowy 23 V 1946 na 10 lat pozbawienia wolności; wyrok odsiadywał m.in. we Wronkach; z więzienia zwolniony w marcu 1955. W latach 90. miesz-kał w Kielcach, był prezesem Związku b. Więźniów Politycznych, wiceprezesem (9 XI 1990 — 4 X 1991) i prezesem (4 X 1991 — 1 X 1993, 12 III — 22 X 1996) ZZ NSZ Okręgu Świętokrzyskiego w Kielcach,• jego relację wykorzystano w filmie poświęconym NSZ pt. „Kadry" w reżyserii Jerzego Zalewskiego (2006). Zmarł 13 VI 2010 w Kielcach. Odznaczenia: Krzyż NCZ (17 XII 1993). 

      0

Mysior Czesław „Tygrys' „Zielonka",

(Groby)
Opis : 

 ur. 19 X 1923 w Piotrkowicach pow. Kielce, syn Feliksa; żołnierz oddziału partyzanckiego „Bema", 204 pp. NSZ ZK Brygady; Brygadę opuścił wraz z „Bernem" 28/29 XI 1944. Zmarł 22 IV 2009 w Kielcach i tam został pochowany. 

      0

Zygmunt Kasza vel Krasnowski ps „Orzeł”

(Groby)
Opis : 

Urodził się 18.VII.1925r w Ostrowcu Świętokrzyskim jako syn Jana i Stefani z d. Kozera(2)Falecka. Jego rodzice przed 1939 prowadzili sklep spożywczy, ojciec Jan był funkcjonariuszem Policji Państwowej. W czasie okupacji niemieckiej był sołtysem miejscowości Boksycka . Po wyzwoleniu przeniósł się do Ostrowca, gdzie prowadził prywatną restauracje.
Po ukończeniu szkoły podstawowej w roku 1939 zdał egzamin do Gimnazjum Państwowego w Ostrowcu, latach 1940-1942 ukończył szkolę handlową. Po ukończeniu szkoły handlowej uczęszczał na tajne nauczanie aż do roku 1944.

Więcej......

      0

Tablica NSZ w Zachełmiu k. Zagnańska

(Tablice)
Adres : Koścół św. Marcina i św. Rozalii
Miasto/Miejscowość/Wieś :  Zachełmie
Gmina/Powiat/Województwo : Zagnańsk/Kielecki/Świętokrzyskie
Opis : 

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM Z REJONU

KIELC I ZAGNAŃSKA

ORGANIZATOROM I UCZESTNIKOM WALK

BRYGADY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH


Read more ...

      0

Tablica pamiątkowa na domu rodzinnym por. Stanisława Grabdy ("Bema")

(Tablice)
Adres : Przededworze 127
Kod pocztowy : 26-020 Przededworze
Miasto/Miejscowość/Wieś : Chmielnik
Gmina/Powiat/Województwo : w powiecie kielecki, województwie świętokrzyskie,
Opis : 

DOM RODZINNY por. STANISŁAWA GRABDY ps. "WIR" - "OLSZYNA" - "BEM"
ŻOŁNIERZ NOW, NSZ, AK, WIN
D-ca ODDZ. PARTYZANCKIEGO W LATACH 1943-1944
SKAZANY NA KARĘ ŚMIERCI
WYROK WYKONANO 15.04.1953
15-04-1994. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
PODKOMENDNI: ZŻ-NSZ OKRĘG ŚWIĘTOKRZYSKI
Tablicę odsłonił 17 kwietnia 1994 r. mjr Władysław Kołaciński "Żbik", a poświęcił proboszcz parafii w Chmielniku.

 

Wyznacz trase dojazdu
    Show the options

Od :  lub 

Do :  lub 

Zamów newsletter

Subskrybuj nasz Newsletter, a co miesiąc wyślemy Ci informacje

Wesprzyj naszą prace

Galeria

  • Kielecka Antykomuna-1
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - Pierzchnica-26

Podziękowania

Grupa Rekonstrukcji Historycznej im Stanisława Grabdy

ogromnie dziękuje Kancelarii Finansowej Pactum.

Za pomoc pomoc księgową 

Wydarzenia

Zarząd kontakt

Nasz Facebook

Nasz tytuł prasowy

 

@periodyk publicystyczno-historyczny

Adres redakcji: ul Św. Weroniki 26/3,

25-658 Kielce 

 redakcja@piewca.pl

Logowanie